Glob Net individual tours

  Strona główna
  Indie Wycieczki
  Nepal Wycieczki
  Indie Nepal Wycieczki
  Tybet Wycieczki
  Bhutan Wycieczki
  Himalaje Trekking
  Wycieczki Grupowe
  Wypoczynek / SPA / Ajurwed
  Pociągiem Przez Indie
  Dzika Natura - Rezerwaty
  Kulinarne Smaki
  Zwiedzanie Miast
  Pielgrzymki Religijne
  Pola Golfowe
  Przedłużenia Programów
  Przeloty
  Ubezpieczenia on-line


Aurangabad 3 dni
 na rok 2016 / 2017

Wycieczeka indywidualna w Indiach symbol 11

AURANGABAD


1 dzień Aurangabad - przyjazd
Transfer z dworca kolejowego i zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny. Noc w hotelu w Aurangabad.

2 dzień Aurangabad – Ajanta  - Ellora Aurangabad
Całodniowe wycieczka do grot Ajanta i Ellora Caves. Jaskinie Ajanta mają długość 106 km rozpoczynając od Aurangabad, datowane są na II wiek p.n.e. W kompleksie znajduje się około 30 pomieszczeń wykutych w skale i zdobionych buddyjskimi rzeĄbami i freskami obrazującymi sceny religijne i sceny z życia świeckiego w ciągu ośmiu wieków. Groty Ellora Caves składają się z 29 km wydrążonych w skale korytarzy i zawierają 34 zdobione, wycięte w skałach świątynie buddyzmu, hinduizmu i dżinizmu datowane na IV-IX wiek n.e. Najznamienitszą spośród nich jest świątynia Kailash Temple mająca być repliką niebiańskiej siedziby Boga Siwy. Sanktuarium to jest najdoskonalszym przykładem architektury i rzeĄby w skale oraz cudem inżynieryjnym. Nocleg w hotelu w Aurangabad.

3 dzień Aurangabad - Depart
Po śniadaniu transfer na dworzec kolejowy lub na lotnisko. Koniec usług.

  


 


Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Zwiedzanie Aljanta i Ellora - słynnych Grot Świątynnych.